Koh Samui long term rental -

House Bophut 09 - pictures

description of the Koh Samui long term rental house Bophut 09 to long term rental page 4

 

The Koh Samui long term rental house Bophut 09 The house with a private pool
The Koh Samui long term rental house
The house with a private pool
   
Living area Dining and kitchen area
Living area
Dining and kitchen area
   
Kitchen Dining area and stairs
Kitchen
Dining area and staircase
   
Staircase to the sdecond floor Bedroom 1
Stairs to the second floor

Bedroom 1

   
Bedroom 1 b Bedroom 1 c
Bedroom 1
Bedroom 1
   
En suite bathroom 1 Bathroom 1
En suite bathroom 1
Bathroom 1
   
Bedroom 2 Bedroom 2 b
Bedroom 2
Bedroom 2
   
Bedroom 2 c En suite bathroom 2
Bedroom 2
En suite bathroom 2
   
Bathroom 2 Bathroom 2 b
Bathroom 2
Bathroom 2
   
Balcony in front of the bedrooms View from the balcony
Balcony in front of the bedrooms
View

back to top